Telefon: 0543 410 77 78

Adres: Etiler Mah. Tepecik Yolu Akgören Sok. Akün Apt. No:3 D:4 Beşiktaş, İstanbul

Aletli Yumuşak Doku Mobilizasyonu

Graston tekniği veya diğer adıyla aletli yumuşak doku mobilizasyonu, James Cyriax’ın getirdiği mantığa dayanan miyofasyal kısıtlılık için popüler bir tedavidir. Parmaklar kullanılarak yapılan çapraz friksiyonlu Cyriax yaklaşımından farklı olarak Graston tekniği, yumuşak dokuya (örn., skar dokusu, miyofasyal adezyon) mobilize edici bir etki sağlamak için özel olarak tasarlanmış aletler kullanılarak ağrıyı azaltmak, hareket açıklığını (ROM) ve fonksiyonu artırmak için uygulanır.

Cihazın kullanımı, ellere uygulanan stresi azaltırken, daha derin penetrasyona ve daha spesifik tedaviye izin vererek klinisyen için mekanik bir avantaj sağladığı düşünülmektedir. Yumuşak doku mobilizasyonları için aletlerin kullanılması klinisyen ve hasta tarafından titreşim duyusunu artırmak için teorize edilmiştir. Artan titreşim algısı, hastanın değişmiş doku özelliklerini (örn., doku adezyonlarını tanımlama) algılama yeteneğini kolaylaştırabilirken, hastanın tedavi edilen dokular içindeki değişmiş duyulara karşı farkındalığını kolaylaştırır.

Graston tedavisinin, fibroblast üretimine sekonder gelişen kollajenin onarımı ve rejenerasyonu ile birlikte, aşırı fibrozun rezorpsiyonu yoluyla bağ dokusunun yeniden biçimlenmesini stimüle ettiği düşünülmektedir. Buna karşılık, skar dokusunun, adezyonların ve fasyal limitasyonların gevşemesine ve parçalanmasına neden olacaktır. Sıçan modelini kullanan laboratuvar çalışmalarında, aletlerin kullanımı, enzim kaynaklı tendinit vakalarında artmış fibroblast proliferasyonu ve kollajen onarımı (örn., sentez, hizalama ve olgunlaşma) ile sonuçlanmıştır.

Bu yararların birçoğu ayrıca, sıçan modeliyle yapılan ligament iyileşmesiyle ilgili bir laboratuvar çalışmasında bulunmuştur; bu çalışma, alet masajının, kontralateral kontrol ekstremitesine kıyasla, ligament kuvvetinde ve sertliğinde önemli bir kısa vadeli (örn., 4 hafta) artış oluşturduğuna dair destekleyici kanıtlar sağlamıştır. Bu bulgular, bağ dokusunu yeniden şekillendirmeyi uyaran Graston tekniği için ilk desteği sağlarken, bu fizyolojik değişiklikler hala araştırılmakta ve insan çalışmalarında doğrulanmamıştır.

Aletli Yumuşak Doku Mobilizasyonu Hangi Rahatsızlıkların Tedavisinde Uygulanabilir?

 • Medial Epikondilit, Lateral Epikondilit
 • Karpal Tünel Sendromu
 • Boyun Ağrısı
 • Plantar Fasit
 • Rotator Manşet Tendiniti
 • Patellar Tendinit
 • Tibialis Posterior Tendiniti
 • Topuk Ağrısı / Aşil Tendiniti
 • DeQuervain Sendromu
 • Cerrahi Sonrası veya Travmatik Skar Doku
 • Miyofasyal Ağrı ve Kısıtlılıklar
 • Kas-İskelet Sistemi İmbalansı
 • Zorlanma / Yırtık ile İlişkili Kronik Eklem Şişliği
 • Ligament Zorlanmaları / Yırtıkları
 • Kas Zorlanmaları / Yırtıkları
 • Akut Dönemde Olmayan Bursitler
 • RSD (Refleks Sempatik Distrofi)
 • Sırt Ağrısı
 • Tetik Parmak
 • Kalça Ağrısı (Replasmanlar)
 • IT Bant Sendromu
 • Shin Splints
 • Akut / Kronik Ayak Bileği Burkulmaları